Archive

Taliesin - Literary Magazine of Academi Gymreig

Summer 2005

 

Cover image

 

Poetic response by Cynan Jones to Darn o dir/Piece of land


Cadernid Gwynedd?

Y mae o hyd o'n cwpmas ddau neu dri
Sy'n nabod enwau'r caeau yn y cwm;
Ni fynnant air o glod na cherdd na bri
Wrth hel meddyliau ar eu llwybrau llwm.
A phan fo crawc y myrdd acenion cryg
Yn dringo uwch ein bro fel cwmwl braw,
Ar awel fain daw geiriau'r rhain trwy'r grug
A churo'r garreg ateb yn y glaw.
Y rhain sy'n gweld trwy'r niwl ym min yr hwyr
Ddisgleirdeb heulwen ar ryw lechen las,
A chlywed Llais na chiliodd eto'n llwyr
O'n tir, a theimlo 'ngwyrth y foment, ias.
Mae rhai yn clywed llef tomenni llwm
A'r Llais a ganodd enwau caeau'r cwm.

Copyright © Catrin Williams
Design - Almon