CV llawn

Addysg

Athrofa Addysg Uwch, Caerdydd, Gradd mewn Celf Gain
Coleg Technegol, Bangor, Cwrs Sylfaen Celf
Ysgol y Berwyn, Y Bala
Ysgol Ffridd y Llyn, Cefnddwysarn, Y Bala
Ysgol y Sarnau, Sarnau, Y Bala

 

Swyddi Dysgu

1994 - 2000 Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau
1992 Coleg Technegol, Bangor
1991 Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
1990 Coleg Technegol, Bangor

 

Detholiad o Weithdai

2023 - 1990 - Amryw o ysgolion cynradd, y diweddaraf fel Ymarferydd Ysgolion Creadigol, yn cynnwys -
Cynwyd, Rhostryfan, Capel Garmon, Llangybi, Hendre Caernarfon, Bod Alaw, Llanrug, Pontardawe, Castell Nedd, Henllan, Y Parc, Llandwrog, Pwllheli, Ffridd-y-Llyn, Edern, Y Ffôr, Betws Gwerfyl Goch, Maesincla, Dyffryn Banw, Ganllwyd, Pen Barras, Deiniolen, Amlwch, Llanaelhaearn, St Silas's Toxteth, Caergybi, Hafod Lon, St Giles Wrecsam, Llangollen, Llanddulas, Rhostyllen, Maesgeirchen

2023 - 1990 - Amryw o ysgolion uwchradd - yn cynnwys -
Y Gader Dolgellau, Bodedern, Bron Dyffryn Dinbych, Dinbych, Prestatyn, Bryn Hyfryd, Botwnnog, Glan Clwyd, Bae Colwyn, Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli, Ysgol y Moelwyn Blaenau Ffestiniog, Ysgol Glan-y-Môr Pwllheli

2023 - 2017 Artist gyda phroject Ysgolion Creadigol – gweithdai celf paentio, argraffu, 3D a digidol – hyd a lled Cymru
2022 - 2020 Gweithdai ar-lein ac ar ffurf fideo i ysgogi plant ysgol a phobl o bob oed i greu celf yn ystod y cyfnodau clo
2021 Creu celf tecstil hefo disgyblion uwchradd i ddathlu dynodiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru
2021 Creu murlun cymunedol ar gyfer Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur, Ceredigion
2020 Creu baneri ar gyfer Parêd Dewi Sant Bae Colwyn, gyda 6 o ysgolion cynradd yr ardal
2016 Gweithdai celf Roald Dahl Llenyddiaeth Cymru, lleoliadau amrywiol
2016 Creu murlun cymunedol ar gyfer Yr Ysgwrn, Parc Cenedlaethol Eryri
2016 Project Ysgolion Creadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog
2016 Project Groundwork, Cartref Plas-y-Don a disgyblion Ysgol Glan-y-Môr, Pwllheli
2016 Project Silff Storis2, Canolfannau Derwen
2016 Gweithdy Lliw, Canolfan Grefft Rhuthun
2015 Gweithdai Oriel Davies, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn
2015 Project straeon o'r Mabinogi, ysgolion cynradd ardal Abertawe
2015 Big Draw, Galeri, Caernarfon
2015 Project Silff Storis, Ysbyty Gwynedd a Chanolfannau Derwen
2014 Hyfforddiant creu celf gan ddefnyddio iPad i athrawon ysgolion cynradd Gwynedd
2013 Project cyflwyno Ysgol Craig-y-deryn drwy ddatblygu sgiliau celf a syniadau amgylcheddol
2012 Project Baneri Croeso - Eisteddfod yr Urdd, Eryri
2011 Project Sefydliad Celf Josef Herman - Siroedd Abertawe, Powys, Caerfyrddin, Castell Nedd Port Talbot
2011 Project celf a cherddoriaeth Ensemble Cymru, Ysgolion Sir Ddinbych
2010 Project Ein Dinas, murlun o amgylch safle adeiladu canolfan Pontio, Bangor
2010 Project Murlun Wylfa, Ysgol Bodedern, Ynys Môn
2010 Project Bwyd Iach, Ysgol Glan-y-Môr, Pwllheli
2010 Project celf a cherddoriaeth Ensemble Cymru, Ysgolion Sir Fflint
2010 Project Yr Ardd, Ysgol Hafod Lon, Y Ffôr
2010 Project 'Chwarae a iaith', Cylch Chwarae Môn, Amlwch
2010 Project 'Chwarae a iaith', plant cyn oed-ysgol, Noddfa, Caernarfon
2009 Egluro a dangos sut i gynnal project 'Chwarae a iaith', Caerdydd
2009 Project 'Chwarae a iaith', plant cyn oed-ysgol, Maesincla, Caernarfon
2009 Project Cyhwfan - baneri a gorymdaith, Caernarfon
2009 Project 'Chwarae a iaith', plant cyn oed-ysgol, Maesgeirchen, Bangor
2008 Project 'Chwarae a iaith', plant cyn oed-ysgol, Blaenau Ffestiniog
2007 Project 'Engage Cymru', Ysgol Cymerau, Pwllheli
2007 Project celf a barddoniaeth ar thema Llechi, Ty Newydd, Llanystumdwy
2006 Hyfforddiant celf i athrawon ysgolion cylch Abertawe
2005 Oriel Mostyn, Llandudno
2005 Oriel 31, Y Drenewydd
2005 Hyfforddiant celf i athrawon ysgolion Uwchradd Meirion Dwyfor
2005 Hyfforddiant celf i athrawon ysgolion Uwchradd Môn
2004 Gweithdai Beudy Waunfawr - Amgueddfa Sain Ffagan
2004 Hyfforddiant celf i athrawon ysgolion Dinbych
2004 Hyfforddiant celf i athrawon ysgolion Uwchradd Meirion Dwyfor
2004 - 1998 Dosbarth ar gyfer pobl gydag anghenion arbennig
2003 Hyfforddiant celf i athrawon Bethesda
2002 Gweithdai celf yr Urdd - Meirionnydd
2002 Hyfforddiant celf i athrawon Dolgellau
2001 Hyfforddiant celf i athrawon Eifionydd, Porthmadog
2001 Gweithdy celf ffarmio, Machynlleth
2001 Segontiwm Caernarfon, Amgueddfa Genedlaethol Cymru
2001 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dinbych, Amgueddfa Genedlaethol Cymru
2001 Canolfan Grefft Ruthun
2000 Oriel 31, Y Drenewydd
1998 Cwrs gan Gwmni Dawns Dyfed
1997 Pethau Brau, Y Bala
1996 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llandeilo
1994 Eisteddfod yr Urdd, Dolgellau
1992 Eisteddfod yr Urdd, Rhuthun
1991 - 1992 Amryw o ysgolion cynradd Dyfed gyda'r sioe "Nefoedd yn Fy Mhoced", Cwmni Theatr Arad Goch
1990 Womanhouse Project, Castlemilk, Glasgow

 

Detholiad o Arddangosfeydd Unigol

2022 Dawnsio'r Polca, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog
2021 Dawnsio'r Polca, Academi Frenhinol Cymru, Conwy
2019 Tir a môr, Oriel Brondanw, Llanfrothen
2017 Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2016 Cynefin, Oriel Ynys Môn, Llangefni
2014 Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2013 Neuadd Les / Welfare, Ystradgynlais
2012 Oriel Martin Tinney, Caerdydd
2011 Pethe ar daith…, Canolfan y Plase, Y Bala
2010 Albany Gallery, Caerdydd
2010 Left Bank Gallery, Sir Aberdeen, Yr Alban
2009 Bysedd Lliw, Galeri, Caernarfon
2009 Bysedd Lliw, Galeri, Betws y Coed
2008 Cynefin, Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2005 Oriel Mostyn, Llandudno
2005 Galeri, Caernarfon
2004 The Ark Gallery, Caer
2003 Academi Frenhinol Cymru, Conwy
2002 Oriel Washington Gallery, Penarth
2002 Amgueddfa Genedlaethol Cymru "Prosiect Steddfod" Dinbych
2000 Hel Wyau, Canolfan Gelf yr Eglwys Norwyeg, Bae Caerdydd
2000 Hel Wyau, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog
2000 Hel Wyau, Canolfan Grefft Rhuthun
1999 Oriel Washington Gallery, Penarth
1998 Amgueddfa Gymreig o Gelfyddyd Fodern, Y Tabernacl, Machynlleth
1998 Wall Place, Conwy
1998 Perthyn - Belongings, Gweithdy Celf Abertawe
1997 Pethau Brau, Heulwen, Y Bala - mewnosodiad dros wythnos yr Eisteddfod
1997 Canolfan Plase, Y Bala
1997 Amgueddfa Gymreig o Gelfyddyd Fodern, Y Tabernacl, Machynlleth
1996 Canolfan Grefft Rhuthun
1996 Oriel Pendeitsh, Caernarfon
1994 Amgueddfa Gymreig o Gelfyddyd Fodern, Y Tabernacl, Machynlleth
1994 Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Llanberis
1993 Galway, Iwerddon
1993 Theatr Gwynedd, Bangor
1992 Canolfan Grefft Rhuthun
1992 Bistro Stones, Caernarfon
1991 Ancrum Gallery, Jedburgh, Yr Alban
1991 Oriel Pendeitsh, Caernarfon

 

Detholiad o Arddangosfeydd Grwp

2022 40+1 Sylfaen Celf Bangor, Storiel, Bangor
2021 Celf Menywod yng Nghymru - Golwg Bersonol, MOMA Cymru, Machynlleth
2018 Taith Byw, arddangosfa deithiol: MOMA, Machynlleth; Storiel, Bangor; Galeri, Caernarfon; Canolfan y Mileniwm, Caerdydd; Craft in the Bay, Caerdydd; Oriel Ynys Môn, Llangefni; Yr Ysgwrn, Trawsfynydd
2018 Arddangosfa Dathlu, Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog
2017 Celf o Gymru yn China, Oriel Hong Yi Jiu Zhou, Chong Qing, China
2015 Gwyl Fwyd Porthaethwy
2014 Arenig, Oriel Martin Tinney, Caerdydd
2013 Safbwyntiau, Academi Frenhinol Cymru, Conwy
2012 Arddangosfa Nadolig, Oriel Martin Tinney, Caerdydd
2012 Arddangosfa Haf, Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2012 Tir, MOMA Cymru, Machynlleth
2011 Arddangosfa Nadolig, Oriel Martin Tinney, Caerdydd
2011 Arddangosfa Gweithiau Bach, Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2011 Tir, Void Gallery, Derry, Gogledd Iwerddon
2011 Arddangosfa Haf, Oriel Martin Tinney, Caerdydd
2011 Arddangosfa Haf, Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2011 Tir, Áras Éanna Arts Centre, Inis Oírr, Galway, Iwerddon
2011 Tir, Taigh Chearsabhagh, Lochmaddy, Gogledd Uist
2011 Tir, Celtic Connections/Glasgow Royal Concert Hall, Glasgow
2010 Arddangosfa Gaeaf, Oriel Martin Tinney, Caerdydd
2010 Arddangosfa Gaeaf, Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2010 Tir, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog
2010 Gwledd Weledol, Academi Frenhinol Cymru, Conwy
2009 Arddangosfa Gaeaf, Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2009 Arddangosfa Gaeaf, Albany Gallery, Caerdydd
2009 Arddangosfa Gaeaf, Jamandic Fine Art, Caer
2009 Biennale Harlech, Harlech
2009 Celf Eden, Plas Tan-y-Bwlch, Maentwrog
2008 Academi Frenhinol Cymru, Conwy
2008 Artistiaid Gogledd Cymru, Albany Gallery, Caerdydd
2007 Arddangosfa Gaeaf, Oriel Tegfryn, Porthaethwy
2007 Arddangosfa Gaeaf, Albany Gallery, Caerdydd
2007 Prints of Wales, Kansas City, Kansas, UDA
2006 Gwisg Bywyd, Oriel Ceredigion, Aberystwyth
2006 The Painted Pot, Oriel ac Amgueddfa Casnewydd, Gwent
2006 Exodus, Oriel Môn, Llangefni
2005 Arddangosfa Gaeaf, Albany Gallery, Caerdydd
2005 Exodus, Oriel Bangor, Bangor
2005 Oriel Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Faenol
2005 Academi Frenhinol Cymru, Conwy
2005 Arddangosfa Haf, Albany Gallery, Caerdydd
2005 Eryri, Oriel Bangor, Bangor
2005 Y Wyddor, Oriel Cynfas, Caerdydd
2004 Ffermio a'r tirlun, Arddangosfa Cymdeithas Amaethyddol Cymru yn teithio i Academi Frenhinol Cymru, Conwy; Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
2004 Elfennau Cymreig, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog
2003 Shelter Cymru - sioe deithiol S4C/Sioe Gelf
2003 Hud a Lledrith, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog
2003 Exodus, Oriel Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog
2002 Exodus, Tabernacl Machynlleth
2002 Arddangosfa Merched, Albany Gallery, Caerdydd
2001 Academi Frenhinol Cymru, Conwy
2001 Arddangosfa Gaeaf, Albany Gallery, Caerdydd
2001 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dinbych
2001 Cymru Ifanc 5, Academi Frenhinol Cymru, Conwy
2000 Arddangosfa'r Gaeaf, Albany Gallery, Caerdydd
2000 Certain Welsh Artists, Oriel Glynn Vivian, Abertawe
2000 Arddangosfa'r Haf, Albany Gallery, Caerdydd
2000 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanelli
2000 Merched Ffermwyr, Canolfan Grefft Rhuthun
1999 Certain Welsh Artists, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd
1999 Counting Sheep, Inverness Museum & Art Gallery
1999 Darllen Delweddau, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
1999 Arddangosfa'r Haf, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog
1999 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn
1999 Celf o Gymru, Neuadd y Ddinas Caerdydd, Cynhadledd y Comisiwn Ewropeaidd
1998 Basged Berwyn, Canolfan Plase, Y Bala
1997 Sioe Agored Oriel Mostyn, Llandudno
1997 Arddangosfa Nadolig, Oriel Pendeitsh, Caernarfon
1997 Goreuon yr Eisteddfod, Oriel Cambrian, Aberystwyth
1997 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Bala
1997 Taro Tant, Oriel Pendeitsh, Caernarfon
1996 Academi Frenhinol Cymru, Conwy
1996 Sioe Agored Oriel Mostyn, Llandudno
1996 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llandeilo
1995 WYSIWYG, Canolfan Gelf, Wrecsam
1995 WYSIWYG, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
1995 Oriel Contemporary Arts, Llundain
1995 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Colwyn
1995 Canolfan Plase, Y Bala
1993 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanfair-ym-Muallt
1992 Oriel Bangor, Bangor
1992 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
1992 Canolfan Plase, Y Bala
1991 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Yr Wyddgrug

 

Perfformiadau

2015 Bysedd Lliw - gyda Huw Warren, Caffi Blue Sky, Bangor
2015 Bysedd Lliw - gyda Huw Warren, Theatr Ardudwy, Harlech
2009 Bysedd Lliw hefo Huw Warren, Galeri, Caernarfon
2005 Carolau Cerdd Dant, Oriel Mostyn, Llandudno
1995 Bara Menyn, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
1995 Bara Brith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Colwyn
1994 Sioe John Cale, Capel Soar, Pontardawe
1993 Sioe John Cale, Capel Tegid, Y Bala
1993 Sioe John Cale, Gwyl Ban Geltaidd, Galway, Iwerddon
1992 Sioe John Cale, Cywaith Cymru, Caerdydd
1992 Nefoedd yn Fy Mhoced, Theatr Arad Goch
1990 Taith o amgylch Ewrop gyda'r grwp roc Yr Anhrefn

 

Gwobrau

2015 Grant Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu gwaith newydd gyda Huw Warren, cerddor
2011 Gwobr Artist Sefydliad Celf Josef Herman
2009 Grant Teithio i Biennale Fenis
2009 Tir - preswyliad 5 wythnos ar Ynys Gogledd Uist
2003 Syniad Da, Cywaith Cymru - hefo JKA Sailmakers Pwllheli
2001 Artist Preswyl yn Plas Newydd Llangollen
2001 Camoliaeth uchel gan Sir Kyffin Williams, William Selwyn a Peter Prendegast - Cymru Ifanc 5, Academi Frenhinol Cymru, Conwy
1997 Cydnabyddiaeth Arbennig, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Bala
1993 Grant Teithio i Galway
1991 Ail Wobr Celf Gain, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Yr Wyddgrug
1990 Grant Teithio i Checkoslovakia
1987 Ysgoloriaeth i Lydaw

 

Cyhoeddiadau

Barn - 558/9, Gorffennaf/Awst 2009
"Mynd adref mewn paent a phwyth" gan Menna Baines

Darllen Delweddau, Gwasg Carreg Gwalch 2000
Gwybodaeth yn ogystal a cherddi wedi eu seilio ar weithiau celf

Tu Chwith - Cymru/Y Byd, Cyfrol 12 Gaeaf 1999
"Catrin Llwyniolyn gartref gyda Marianne Nicolson" gan Siân Melangell Dafydd

Certain Welsh Artists, Seren Books 1999
"Pethau Brau - Fragile Things. The Art of Catrin Williams" gan Tamara Krikorian

Planet - 109, Chwefror/Mawrth 1995
"The First Spring - The Paintings of Catrin Williams" gan Shelagh Hourahane

 

Gwaith mewn casgliadau parhaol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
MOMA Cymru, Y Tabernacl, Machynlleth
Newport City Museum and Art Gallery
Cyngor Sir Gwynedd County Council
Oriel Ceredigion, Aberystwyth
Oriel Ynys Môn, Llangefni

 

Teledu a Radio

2023 Celfyddydau Ffion Dafis, Radio Cymru
2022 Stiwdio, Radio Cymru
2021 Adre, S4C
2021 Cymry ar Gynfas, S4C
2019 The Art Show, cyfweliad hefo Eddie Ayers, Radio ABC Australia
2019 Beti a'i Phobol, Radio Cymru
2019 Heno, S4C
2018 Dan yr wyneb, Radio Cymru
2018 O'r Maes, Radio Cymru
2016 Heno, S4C
2014 Heno, S4C
2012 Pethe, S4C
2011 Lyrical Journey - Day trip to Bangor, 29 Medi - BBC Radio 4
2010 Wedi 7, S4C
2010 Wedi 3, S4C
2010 Pethe Hwyrach, S4C
2009 Wedi 7, S4C
2008 Wedi 7, S4C
2007 Byd o Liw, S4C
2006 Byd o Liw, S4C
2006 Sioe Gelf, S4C
2006 Cer i Greu, S4C
2005 Pnawn Da, S4C
2005 Cer i Greu, S4C
2005 Wedi 7, S4C
2004 Croma, S4C
2004 P'nawn Da, S4C
2003 P'nawn Da, S4C
2003 Heno, S4C
2002 P'nawn Da, S4C
2002 Heno, S4C
2002 Portraedau, S4C
2002 Sioe Gelf, S4C
2001 Sioe Gelf, S4C
2001 Heno, S4C
2000 P'nawn Da, S4C
2000 Heno, S4C
2000 Teletubbies, S4C
2000 Croma, S4C
2000 Pedair Wal, S4C
1999 Croma, S4C
1998 Heno, S4C
1998 Sioe Gelf, S4C
1997 Eisteddfod Meirion, BBC2
1997 A Trip to the Eisteddfod, HTV
1997 Primetime, HTV
1996 Artyfax, HTV
1996 Zig Zag, BBC
1995 Rap, Fflic
1995 Steil a Steil, Fflic
1995 Celtica, Teledu Iwerddon
1994 Dim Ond Celf, BBC
1994 Celf Eisteddfod, BBC
1993 Dim Ond Celf, BBC
1991 Primetime, HTV
1991 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Yr Wyddgrug, BBC
1991 Wadlo, Criw Byw
1990 Cicio'r Cracyr, Elidir
1990 Rhaglen Hywel Gwynfryn, HTV
1990 Graffiti, HTV
1989 Noswaith Dda Mistar Roberts, HTV
1989 Fideo 9, Criw Byw

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon