Archif

Y Cymro

9 Mai 2008

 

Dwy arlunwraig yn dangos eu gwaith

Arddangosfa dan y teitl Cynefin yn dangos gwaith Catrin Williams fydd yn agor ym Mhorthaethwy wythnos i’r Sul nesaf ac yn para am rai wythnosau.

Merch ffarm o Gefnddwysarn ger Y Bala yw Catrin ond bu’n byw ger y môr ym Mhwllheli ers deuddeng mlynedd. Gweithia yn bennaf yn yr arddull abstract, a dyweddodd Syr Kyffin Williams mai Catrin oedd “yr artist abstract gorau yng Nghymru”.

Cafodd gyfres o swyddi dysgu, ac y mae hi’n frwd iawn wrth gynnal gweithdai mewn ysgolion neu sefydliad, megis Amgueddfa Werin Sain Ffagan.

Mae hi wedi arddangos ei gwaith mewn orielau ar hyd a lled Prydain, gyda rhai megis MOMA Machynlleth ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinas Casnewydd wedi cynnwys rhai o’i gwaith yn eu casgliadau parhaol. O 18 Mai hyd 6 Mehefin Oriel Tegfryn, Porthaethwy, fydd yn cynnal arddangosfa o’i gwaith diweddaraf.

Mae Cymreictod yn thema amlwg yn ei gwaith, a bywyd Cymreig traddodiadol yn ddylanwad cryf. Gwelir yn aml y ddresel, y dillad ac arferion teulu yn ei gwaith lliwgar, sy’n chwa o awyr iach. Dywedodd Mary Lloyd Jones am waith Catrin.

“Gwelir fod llawer iawn o’r paentio sydd i’w weld yng Nghymru yn dilyn yr un hen fformiwia - cymylau trymion, wynebau creigiog a garw, ambell fwthyn a ffermiwr a’i gi. Mae fel awyr iach gweld artist sy’n creu ei hiaith bersonol ei hun. Dathliad mewn ffrwydriad o liw ac egni brwdfrydig yw’r gweithiau hyn - maent yn adlewyrchu hunaniaeth a phersonoliaeth Catrin ei hun.”

“I’w weithio mae’r tir iddi hi - i’n cartrefu, i’n bywiogi, i gynnig ffordd o fyw, i’w rannu gan y gymdeithas. Mae delwedd rhamantus y tirlun yn rhywbeth sydd tu hwnt i’w deall.”

Bydd arddangosfa Catrin Williams, Cynefin, i’w weld yn Oriel Tegfryn, Porthaethwy, rhwng 18 Mai a 6 Mehefin 2008.

Bydd arddangosfa gan Eleri Mills, yr arlunydd o ardal Llangadfan ym Mhowys, yn dechrau yn Galeri, Betws y Coed ar 19 Mai ac yn para tan 1 Mehefin. Mae’n agored yn ddyddiol o 10.00-5.00 a’r mynediad am ddim.

Cafodd yr arlunwraig ei geni a’i magu ar fferm a dychwelyd yno i fyw yn 1988 ar ôl cytnod o bymtheg mlynedd yn astudio Celf ac yna sefydIu stiwdio ym Manceinion.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon