Archif

Eitem fideo am furlun ym Mlaenau Ffestiniog. Cynhaliwyd y project dan gynllun "Chwarae a Iaith" Cyngor Gwynedd. Arweinwyd y gweithdai celf gan Catrin Williams ac fe gymerodd 92 o blan lleol ran yn y gweithdai - roedd y plant i gyd dan 4 oed gyda rhai mor ifanc a 4 mis oed.

 

Wedi 7

Mawrth 2009

 

Cliciwch fan hyn i weld y fideo

Byddwch yn cael eich cyfeirio at wefan S4C.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon