Archif

Tir

Arddangosfa gyntaf Tachwedd-Rhagfyr 2010

Bu Catrin yn treulio 5 wythnos yn ystod Gorffennaf-Awst 2009 yn oriel Taigh Chearsabhagh, Lochmaddy ar ynys Gogledd Uist. Fe'i dewiswyd i gymryd rhan ym mhroject preswylfeydd Tir - project sy'n dod â orielau ac artistiaid o Gymru, Iwerddon a'r Alban at ei gilydd. Ymhen amser trefnir arddangosfa deithiol i'r holl artistiaid - fe'i gwelir yn: Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog - Tachwedd a Rhagfyr 2010; Celtic Connections, Glasgow - Chwefror 2011; Sabhal Mor Ostaig, Skye; Taigh Chearsabhagh, Gogledd Uist; Neuadd y Ddinas, Galway; Aras Eanna, Inis Oirr; Ionad Culturtha, Co. Cork; Ionad an Bhlascaoid, Co. Kerry; Void Gallery, Derry; Y Tabernacl MOMA Cymru, Machynlleth; Oriel Llangrannog.

 

Mymryn o argraffiadau ac o gefndir i'r gweithiau

Preswyliad Tir - Er mai am gyfnod byr oeddwn i ar ynys Gogledd Uist, cefais berthynas hwyliog iawn hefo Morag ac hefo Norman - mae'r ddau'n gymeriadau ar eu pen eu hunain. Mae'r ffedogau a'r cychod yn deyrnged iddynt hwy. Wrth siarad â'r ynyswyr, cefais ysbrydoliaeth drwy gael fy nghyflwyno i rywfaint o'u hanes a'u cefndir a chyfle i glywed eu caneuon gwerin - salmau dwys a thrist yr angladd a chaneuon bywiog a llawn hwyl y briodas.


Datganiad
- O'r traethau nefolaidd a'r croeso byrlymus, preswyliad bythgofiadwy.


Darluniau du a gwyn
- Wrth deithio o amgylch Gogledd Uist roeddwn yn stopio yma ac acw ac yn darlunio mewn llyfr bychan - ambell waith byddwn yn braslunio ar ddarnau mawr o bapur. Roedd y tywydd yn fendigedig un munud ac yn law trwm ymhen dim.


Loch nam Madadh - Pentref difyr. Roeddwn i'n hoffi edrych ar y cychod pysgota yn mynd allan o'r bae bychan yn wag ac yna'n dod yn ôl hefo cynnyrch blasus y môr. Cefais langoustines lleol hyfryd mewn bwyty yn y pentref.


Paentiadau Solas - Ar ôl dod o hyd i'r Co-op hollbwysig, cefais gyfle i grwydro at y twyni cyfagos - dyma lle wnes i ddarganfod y traeth gorau yn y byd.


Dresel - Mewn amgueddfa ar ynys De Uist, gwelais ddresel llawn cymeriad - fe'm synwyd ganddi.


Cychod Norman - Mae'r rhain wedi eu creu ar ôl profi cyfeillgarwch braf Norman - gwr sy'n dal i feithrin diwylliant yr ardal ar ei orau - a'i deulu croesawgar.


Ffedogau Morag - Teyrnged i Morag yw'r ffedogau. Rwyf wedi ceisio cyfleu elfennau o fywyd Morag ar y ffedogau - mae nhw hefyd yn cyfuno golygfeydd o'r ynys a'i hanes ac yn cynnwys geiriau rhai o'r caneuon lleol.

 

Lluniau o waith project Tir

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon