Archif

Crynhoad o Broject Tir

Gorffennaf-Awst 2009

Pwrpas Prosiect Cyfnewid Artistiaid Tir yw dyrchafu gwaith artistiaid gweledol sydd yn siarad iaith gynhenid Geltaidd, neu sydd â gwybodaeth ohoni, drwy raglen Artistiaid Preswyl. Mae’n ofynnol i’r artistiaid a gaiff eu dewis fyw mewn ardal lle siaredir iaith Geltaidd, yng Nghymru, Iwerddon neu’r Alban.

Thema’r arddangosfa yw Tir, sy’n golygu ‘y ddaear’ neu ‘y pridd’ yn Gymraeg a Gaeleg. Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd y pedwar artist a ddewisir yn cynhyrchu casgliad o waith a fydd yn cael ei arddangos yn y tair gwlad gysylltiedig. Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn rhaglen o weithgareddau i’r gymuned yn y lleoliadau dewisol, wedi ei hysbrydoli gan brofiadau diwylliannol cyffredin.

 

Bu Catrin yn treulio 5 wythnos yn ystod Gorffennaf-Awst 2009 yn oriel Taigh Chearsabhagh, Lochmaddy ar ynys Gogledd Uist. Fe'i dewiswyd i gymryd rhan ym mhroject preswylfeydd Tir - project sy'n dod â orielau ac artistiaid o Gymru, Iwerddon a'r Alban at ei gilydd. Ymhen amser trefnir arddangosfa deithiol i'r holl artistiaid - fe'i gwelir yn: Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog - Tachwedd a Rhagfyr 2010; Celtic Connections, Glasgow - Chwefror 2011; Sabhal Mor Ostaig, Skye; Taigh Chearsabhagh, Gogledd Uist; Neuadd y Ddinas, Galway; Aras Eanna, Inis Oirr; Ionad Culturtha, Co. Cork; Ionad an Bhlascaoid, Co. Kerry; Void Gallery, Derry; Y Tabernacl MOMA Cymru, Machynlleth; Oriel Llangrannog.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon