Archif

Sonedau Pnawn Sul - Iwan Llwyd

Delwedd ar y clawr a thu mewn i'r llyfr
Cyhoeddwyd Awst 2009 gan Gwasg Carreg Gwalch

 

Cyflwyniad ar glawr cefn y llyfr

Sonedau Nos Sadwrn oedd teitl cyfrol gyntaf Iwan Llwyd yn 1981, ac fel un a gafodd ei ddenu at farddoniaeth drwy fwynhau gwaith T. H. Parry-Williams yn wreiddiol, does ryfedd bod mesur y soned wedi apelio ato.

Meddai Iwan am y bardd o Ryd-ddu yn ddiweddarach: ‘Mae lle i ddadlau mai ef yn fwy nac unrhyw fardd arall yn ystod yr 20fed ganrif a wnaeth yr iaith Gymraeg yn gyfrwng naturiol i farddoniaeth fodern a pherthnasol.’

Mae’n rhyfedd mor agos fu llwybrau’r ddau hyd yn hyn - mae Iwan yntau yn gyfoes a chroyw ei arddull; bu yntau ar deithiau drwy Ewrop ac i Dde a Gogledd America ac mae dadansoddi o’r newydd yr hyn a brofodd yn thema gyson ganddo; mae geiriau caneuon yn agos at galonnau’r ddau, ac mae’r soned a’r rhigwm yn fesurau amlwg yng nghyfrolau Iwan o hyd.

Aeth y bardd Nos Sadwrn yn fardd Pnawn Sul efallai, ond yr un feistrolaeth ac ystwythder a’r un gwirioni ar eiriau sy’n nodweddu ei farddoniaeth o hyd. Ac mae’r soned yn dal i apelio ato.

Cydweithiodd Iwan â nifer o artistiaid mewn gweithdai ac ar gyfrolau yn ddiweddar. Cynhaliodd weithdai ar y cyd â’r artist o’r Bala sydd bellach yn byw ym Mhwllheli: Catrin Williams. Daw delweddau’r clawr a’r gyfrol hon o’i chasgliad diweddaraf a ysbrydolwyd gan gerddoriaeth Huw Warren.


Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon