Archif

Golwg

14 Gorffennaf 2011

golwg

 

Catrin Williams: Pethe ar daith

Cantref (Canolfan y Plase), Y Bala, Gwener, Gorffennaf 15 - Sadwrn Awst 6

Darluniau haniaethol, lliwgar gan yr artist o Gefnddwysarn ger y Bala, sydd bellach yn byw ym Mhwllheli - dyma'r tro cyntaf iddi arddangos ei gwaith yn ei thref enedigol ers blynyddoedd lawer. Gwaith sydd wedi'i greu dros y tair blynedd ddiwethaf, yn seiliedig ar ei hymweliadau ag Ynys Uist yn yr Alban, ynys Enlli a chyfnodau adref yn y Bala. Mae ganddi luniau o'r Te cymreig a chacennau, crefft y mae ei mam a hi wedi'i throsglwyddo i'w merch, Luned. "Dwi'n eu braslunio nhw cyn i ni eu bwyta nhw," meddai'r arlunydd.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon