Archif

Eilir Rowlands - ei araith wrth agor yr arddangosfa

15 Gorffennaf 2011

Dwi'n ei theimlo'n fraint ac yn eitha gostyngedig yn agor yr arddangosfa arbennig yma heno. Arbennig mewn mwy nag un ystyr - arbennig i mi yn bersonol oherwydd dwi'n nabod Catrin yn well na neb ohonoch (heblaw ei thad - falch o'ch gweld chi Idwal) achos mi fuon yn gymdogion ers talwm, hi yn Llwyniolyn a mi yn yr Hendre. A dweud y gwir dwi'n cofio Catrin yn cael ei geni a phan oedd hi tua 10 neu 11 mi fydde hi'n cerdded acw dros y caeau i chwarae efo'r plant.

Geneth o gefn gwlad - merch ffarm sydd wedi bod a'i dwylo yn y pridd ac roedd ei gwaith gyda'r nodau clustiau flynyddoedd yn ôl yn profi cymaint o ddylanwad a gafodd y bywyd amaethyddol ar ei gwaith.

Arbennig mewn mwy nag un ystyr ddywedais i - yr arbennig arall yw fod Catrin yn un o arlunwyr cyfoes mwya enwog Cymru heddiw - ond nid yn unig Cymru. Mae hi wedi arddangos ei gwaith ac wedi bod yn gweithio led-led Ewrop a thu hwnt. Mae hi yn mynd o amgylch ysgolion a cholegau i wneud gwaith ac yn dysgu hefyd.

Mae Catrin yn un o'r ychydig rai yr oedd Kyffin Williams yn canmol ei gwaith a does dim angen dweud mwy na hynny oherwydd roedd o'n feiriniad eitha hallt.

Mae 'na ddywediad sy'n dweud fod gwaith artist yn estyniad o'i bersonoliaeth ac mae'n amlwg wrth edrych ar ei gwaith fod Catrin yn berson lliwgar ac yn llawn egni a dwi'n dyst o hynny oherwydd fel y dwedes i dwi'n ei chofio hi'n blentyn. Pan de chi'n siarad efo Catrin mae'n rhaid ichi o leia roi chwarter awr ar gyfer y sgwrs ac yn ystod y chwarter awr yne fe fydd 'ne lot o chwerthin.

Dwi'n hollol grediniol y bydd prynu llun Catrin nid yn unig yn fuddsoddiad ond yn rhoi pleser i chi bob tro de chi'n edrych arno ar y wal ac mae'n amhosibl rhoi pris ar bleser a mwynhad.

Teitl yr arddangosfa yw Pethe ar daith… - er mai casgliad o waith o Feirionnydd, Ynys Enlli ac ynysoedd Yr Alban sydd yma mae'r gair Pethe yn rhoi stamp y Sarne a Phenllyn ar y gwaith ac yn dod â Catrin yn ôl at ei gwreiddiau yng nghefn gwlad Cefnddwysarn.

Felly mwynhewch yr arddangosfa - dywedwch wrth eich ffrindiau bod 'ne arddangosfa arbennig yma a dwi'n sicr y bydd 'ne werthiant mawr ar y lluniau yma. Felly bachwch eich cyfle a gai ddweud bod yr arddangosfa yn swyddogol ar agor.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon