Archif

Holiadur project celf yn yr ysgol

Cwestiynnau ac ateb - 2005

Gwn fod Cymreictod, (a’r profiad o fyw yng Nghymru), yn ddylanwad amlwg iawn yn eich gwaith, ond pa elfennau o’ch magwraeth yn ardal wledig y Bala sy’n eich ysbrydoli’n neilltuol?
Dyfyniad gan Iwan Bala yn y llyfr Darllen Delweddau - "Nid artist y tirwedd mohoni ond artist y cof. Mae cof o'i phlentyndod yn ardal Cefnddwysarn ger y Bala yn trwytho ei gwaith hyd heddiw. Cof ydyw o fywyd cymunedol clos o ganu a pherfformio ar lwyfan Eisteddfod y sarnau a'r Urdd. Nid yw'n syndod felly ei bod yn canolbwyntio ar rai elfennau ac yn ceisio eu trosglwyddo i iaith weledol. Mae hi wedi gweithio efo delwedd y Te Cymreig a'r ddresel Gymreig gan gyfuno paentiadau a pherfformiadau. Mae'r nodau clust yn bwysig iddi - maent yn mynd yn ol genedlaethau. Mae symboliaeth ynghlwm wrth eu hail ddyfeisiad fel elfennau celfyddydol yng ngwaith Catrin Williams."

Rydych chi wedi gweithio mewn sawl cyfrwng yn ystod eich gyrfa. Yn ystod eich datblygiad fel arlunydd, pa gyfrwng sydd wedi goroesi fel eich ffefryn?
Fy hoff gyfrwng yw'r pastel lliw. Rwyf hefyd yn hoffi cadw nifer o lyfrau brasluniau a darlunio'n ddu a gwyn ynddynt i hel syniadau.

Beth a fu’n ysbrydoliad i’ch gwaith yn ddiweddar?
Cerdd dant. Rwyf yn aelod o Gôr Cerdd Dant Gwrtheyrn ers blwyddyn bellach ac mae'r canu a'r cerddoriaeth yn ysbrydoli gwaith newydd a gaiff ei weld gobeithio yng ngwyl Focal yn y Rhuthun mis Mehefin a Gorffennaf nesa.

Pryd y daethoch yn ymwybodol fod patrymau diddorol y gallech chi ehangu arnynt yn eich gwaith ynghlwm â nodau clustiau defaid?
Eisteddfod Genedlaethol y Bala 1997 - comisiwn gan Cywaith Cymru i edrych yn ôl ar wreiddiau a'u darganfod adeg hynny.

‘Canwair o boptu a chyllelliad o dan y dde’ – dyna ein nôd clust ni yn Hendre Newydd, Cwmtirmynach. Beth, tybed, ydi nôd clust Llwyniolyn, eich cartref genedigol?!
Torri blaen y glust dde a'i hollti

A oes gennych chi gyngor i’w roi i ddisgyblion Chweched Dosbarth sydd â’u bryd ar ddilyn cwrs Celf ar ôl gadael yr ysgol?
Mwynhau'r pwnc a gweithio'n galed - yn ôl fy athro clef ar y cwrs sylfaen ym Mangor, Peter Prendergast - "there will be highs and there will be lows". Hefyd - peidio bod ofn bod yn wahanol ac i bawb gofio'u cefndir.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon