Archif

Golwg

17 Mai 2018

 

Steil Catrin Williams

Mae’r artist Catrin Williams o Bwllheli yn siopa yn lleol ac yn hyrwyddo gwaith pobol ifanc wrth brynu eitemau i’w gwisgo a’u defnyddio yn ei gwaith celf...

 

Steil

Ges i fy magu ar fferm felly dw i licio bod allan ac mae’n siŵr mod i’n ymarferol iawn o ran steil. Roedd gen i fodryb, chwaer Nain, oedd yn gyn-athrawes ac yn byw yng Nghefnddwysarn, ochrau Bala. Doedd ganddi ddim plant ond roedd ei chartref yn llawn o ddillad hudolus ac arogl hyfryd a dw i’n siŵr bod hynna wedi ysbrydoli fi. Roedd un stafell yn yr atig oedd yn llawn dillad gwisgo fyny gan ei bod hi’n ymwneud efo cwmni theatrig. Dw i’n dal i wisgo ei siaced ledr hi. Mae’n siŵr bod y siaced tua 72 oed rŵan. Dw i wedi efelychu ei steil hi rywfaint o ran prynu dillad sy’n para.

 

Dillad

Pan dw i’n prynu darn o wisg, dw i’n tueddu i brynu’n lleol a dw i’n licio cwmnïau fel Toast - maen nhw’n ddrud ond mae eu siop yn Llandeilo yn gwerthu bargeinion. Mae lot o’r dillad sy’ gen i yn rhai dw i wedi eu gwisgo ers blynyddoedd - blowsys wnes i brynu yn Alcatraz (siop ym Mhwllheli) - neu wedi eu trwsio neu eu torri yn ddarnau bach ac maen nhw yn fy ngwaith celf. Dw i’n defnyddio deunyddiau fatha paent. Dw i’n licio ailgylchu. Mi fydda’ i’n gwisgo haenau gwahanol - mae textures yn hollbwysig. Dw i’n licio jîns a ffrogiau denim - pethau eitha’ plaen, a’u gwisgo efo sgarffiau. Dw i wedi casglu dipyn ac mae rhai o Cwt Tatws (cwmni Daloni Metcalfe yn Nhudweiliog, Pen Llŷn) yn ffantastig.

Os dw i’n gorffen efo rhywbeth dw i’n trio eu pasio mlaen neu eu torri yn gadachau ar gyfer paentio.

Rydan ni’n lwcus iawn ym Mhwllheli, mae lot o siopau bach annibynnol ac mi fydda’ i’n siopa yn Mirsi a Siop Iard Pwllheli, a First Light yn Abersoch. Dw i’n teithio dipyn efo fy ngwaith a dw i’n caru siop Kiti yng Nghaerdydd. Fyswn i’n gallu gwario ffortiwn yna.

Dw i’n credu’n gryf mewn cefnogi pobol ifanc. Fi oedd un o’r rhai cynta’ i brynu clustdlysau Hanna Liz yn Siop Iard a ges i grys-T bendigedig gan fy mab, Elis, oedd wedi cael ei frodweithio gan Sioned Medi - mae’n ddylunydd ifanc sy’n astudio ffasiwn - a dw i’n trysori hwnna. Dw i mor falch bod pobol ifanc yn cael llwyddiant.

 

Esgidiau

Dw i’n tueddu i fynd am rai fflat - bŵts yn y gaeaf neu bâr o Birkenstocks, neu clogs yn yr haf. Mae gen i bâr o esgidiau o Mirsi wnaeth Mirain Fflur gynllunio a phan wnes i ymweld â’r Gelli wnes i brynu pâr o Blundstones, a dw i wedi cael y rheiny ers blynyddoedd.

 

Gwallt a cholur

Rydan ni’n ffodus iawn yma, mae tua 18 o siopau torri gwallt ym Mhwllheli. Dw i’n mynd at Bethan yn BB’s i gael toriad syml. Dw i wedi cael gwallt coch erioed - do’n i ddim yn arfer licio fo ond dw i yn rŵan a dw i erioed wedi ei liwio. Dw i wedi ei dorri’n fyr ofnadwy ond mae’n eitha’ canolig ar hyn o bryd. Gan fod gen i groen golau dw i’n gwisgo het yn aml a lot o eli haul. A dw i’n defnyddio lot o eli ar y croen - dw i’n trio defnyddio eli naturiol ac mae ’na siop iechyd gwych ym Mhwllheli. O ran colur dw i’n eitha’ licio llinell ddu ar y llygaid a lipstic coch.

 

Cyngor

Dw i ddim yn meddwl mai fi ydy’r person i ofyn ond mi fyswn i’n cynghori pobol i brynu’n lleol a chefnogi pobol ifanc sy’n cynllunio, os ydach chi eisiau bod yn wahanol. Ac ail-gylchu!

 

Gemwaith

Mae gen i gasgliad anferthol o waith Buddug. Wnes i arddangos efo hi blynyddoedd yn ôl yn Steddfod y Bala. Mae gen i rai eitemau cynnar iawn iawn ganddi hi. Mae gen i un pâr o glustdlysau sydd tua 10 oed o siop Kathy Gittins ym Mhwllheli a dw i’n dal yn gwisgo nhw rŵan. Dw i hefyd yn gwisgo fy modrwy briodasarian a modrwy briodas aur Mam ar y llaw arall. Dw i’n sentimental, dw i’n meddwl, a dw i’n credu bod hanes yn bwysig efo dillad a gemwaith.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon