Archif

Datganiad a chyflwyniad

Arddangosfa Perthyn - Oriel Gweithdy Celf Abertawe 1998

Picfforch neu fforch yn y glust dde; hollti’r glust dde yn dair; cnwyad yn y glust dde yn unig; stwmp neu stwb a’i hollti; bachiad cam. Cymysgedd amrywiol o doriadau syml yw pob nodyn clust. Drwy adnabod y nôd gellir adnabod perchennog y ddafad gan fod nôd-clust arbennig yn perthyn i bob fferm ddefaid. Rwyf innau hefyd yn perthyn i fferm ddefaid, i deulu o ffermwyr defaid, i ardal a chymdeithas ffermio defaid. Fe’m magwyd mewn cymdeithas glòs a cherddorol iawn - bûm yn canu ac yn chwarae’r piano mewn eisteddfodau, yn actio mewn dramau ysgol a dramau lleol. Roedd digwyddiadau yn cael eu cynnal er budd pawb ac roedd pawb yn ymuno yn yr hwyl - gorymdaith Ysgol Sul drwy strydoedd y Bala, eisteddfod y Llawr Dyrnu, picnic blynyddol y Capel ar Foel Ffridd y Llyn. Byddwn hefyd yn mynd am bicnics hefo Anti (chwaer Nain) ar Foel Crynierth, rhoddodd imi ymwybyddiaeth celfyddydol a rhoddodd imi hen ddillad y byddwn wrth fy modd yn eu gwisgo - merch fach yn mwynhau chwarae hefo colur, hetiau, cotiau, ffrogiau ac ac esgidiau sawdl uchel.

Rwyf bellach yn byw ym Mhwllheli gyda’m teulu ifanc fy hun. Mae’r fagwrfa wledig yn dal i effeithio arnaf ond rwy’n barcuta ar y traeth nid ar y Foel, yn cerdded o amgylch iard gychod nid ar hyd lwybrau defaid - heli ar y gwynt, tywod yn fy ngwallt.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon