Archif

Datganiad a chyflwyniad

Cynefin - Arddangosf unigol - Oriel Tegfryn Mai/Mehefin 2008

Yr artist abstract gorau yng Nghymru.
Syr Kyffin Williams

Dechreuodd Catrin Williams arddangos ei gweithiau celf bron ugain mlynedd yn ôl ac ers hynny mae ei gwaith wedi teithio ar draws y byd. Fe’i magwyd ar fferm fynydd yng Nghefnddwysarn ger Y Bala, ond mae wedi byw wrth ymyl y môr ym Mhwllheli ers 1996. Cymreictod - neu yn hytrach y profiad o fyw yn Nghymru - yw un o’r themau cryfaf yng ngwaith Catrin Williams; mae’r ddresel, y dillad, wynebau ac arferion y teulu i gyd yn aml wedi gweu drwy’i gilydd ac yn mynnu sylw. Dros amser datblygodd y themau cartrefol a theuluol i gynnwys elfennau o’r symbolau twristaidd o Gymru fel y llieiniau golchi llestri ystrydebol.

Golygfeydd ydi’r mwyafrif o’r gweithiau sydd i’w gweld yn yr arddangosfa hon. Mynyddoedd a phentrefi ucheldiroedd Meirionnydd yn ogystal â phorthladdoedd bychan arfordir Môn a Llyn. Cynefin yr amaethwr, y chwarelwr a’r pysgotwr - yr awyr agored ochr yn ochr â darluniau’r bywyd cartrefol yn y gegin Gymreig. Fel yr ysgrifennodd Tamara Krikorian am waith Catrin - “I’w weithio mae’r tir iddi hi - i’n cartrefu, i’n bywiogi, i gynnig ffordd o fyw, i’w rhannu gan y gymdeithas. Mae delwedd rhamantus y tirlun - y ddelwedd honno sydd wedi ei chofleidio gan genhedlaethau o baentwyr - yn rhywbeth sydd tu hwnt i’w deall”.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon