Archif

Datganiad a chyflwyniad

Arddangosfa Exodus a'r gweithiau Cerdd Dant - Bangor 2005

Thema amlwg yng ngwaith Catrin Williams yw Cymreictod - neu yn hytrach y profiad o fyw yng Ngymru - mae wedi ymgorffori dresel, dillad, wynebau ac arferion teuluol yn ei gwaith. Ochr yn ochr â’r thema deuluol a chartrefol mae wedi bod yn datblygu syniadau sy’n ymwneud â’r delweddau twristaidd o Gymru.

Mae cerdd dant yn grefft sy'n hollol unigryw i Gymru - mae person neu gôr yn canu geiriau ac alaw tra'n cael cyfeiliant telyn sy'n chwarae alaw cwbl wahanol. Y delyn sy'n cychwyn gyntaf ond mae'r ddwy alaw yn asio ac yn gorffen gyda'i gilydd. Bu Catrin yn canu cerdd dant ers yn blentyn ac newydd ail ddechrau fel aelod o Gôr Gwrtheyrn. Ail-ddarganfyddodd nodiant cerddorol sol-ffa ac mae elfennau o'r modulator wedi cael eu defnyddio yn y gweithiau diweddar - carthenni aml-gyfrwng paent a brodwaith. Mae canu a cherddoriaeth yn bwysig iddi ac yn rhan bwysig o'i gwaith celf - o'r cyfresi paentiadau a pherfformiadau'r Sioe John Cale - hyd at sol-ffa y gweithiau newydd.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon