Archif

Celf Eden

14-21 Mehefin 2009

Cafodd Catrin ei dewis i gymryd rhan mewn wythnos o weithgareddau celf ym Mhlas Tan-y-Bwlch, Maentwrog. Daeth artistiaid o Gymru, Yr Eidal, Yr Almaen a Chatalonia at ei gilydd i weithio ac i rwydweithio gan greu arddangosfa ar ddiwedd y preswyliad.

Ar ddiwedd wythnos o weithio'n galed roedd gan Catrin ddarluniau o erddi Plas Tan-y-Bwlch yn cael eu harddangos yn y Plas, rhai eraill yn hongian ar lein ddillad wrth ddrws y Plas yn croesawu'r ymwelwyr. Wrth i bawb gael eu tywys o gwmpas llwybrau'r goedwig gan ymweld â gosodiadau celf roedd llawer o gopiau o luniau planhigion Catrin wedi eu gosod ar frigau'r Goeden gelf. Wrth i bobl sefyll ac edrych ar y lluniau cafwyd perfformiad cerddorol - chwaraewyd darnau ar y clarinet gan Luned Bedwyr a chafwyd caneuon gwerin am adar a phlanhigion yn cael eu canu'n ddigyfeiliant gan Catrin.

 

Lluniau o'r gwaith . . . a'r perfformiad

Fideo gan Y Wladfa Newydd yn dangos y perfformiadau a'r gwaith gorffenedig

Manylion pellach am Celf Eden . . . ac i ymgeisio am broject yn y dyfodol

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon