Archif

Bysedd Lliw

Mawrth 2009

Project ar y cyd รข Huw Warren, cerddor a chyfansoddwr jazz, sydd wedi ei drefnu gan Galeri, Caernarfon. Mae'n gyfuniad o gyfres o weithdai mewn ysgolion cynradd Betws-y-Coed, Llanrwst, Llanrug, Cwm-y-Glo a Felinheli; preswyliad pythefnos yn y Galeri; arddangosfa yn Galeri Caernarfon, Galeri Betws-y-Coed a Chanolfan y Mileniwm, Caerdydd. Cafwyd perfformiad gan Catrin Williams a Huw Warren yn Galeri Caernarfon nos Sadwrn 28 Mawrth 2009.

Defnyddiwyd amryw o'r darnau celf Bysedd Lliw ar glawr ac oddi mewn i'r llyfr Sonedau Pnawn Sul gan Iwan Llwyd. Manylion am y llyfr i'w weld yma.

 

Lluniau o waith Bysedd Lliw

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon