Archif

2022

Dawnsio'r Polca - Oriel Plas Glyn-y-Weddw - Solo exhibition

Gwahoddiad i'r agoriad

 

2021

Adre, S4C - Rhaglen deledu

Cyfle i weld y rhaglen - 20 Rhagfyr 2021

 

Dawnsio'r Polca

Golwg - 7 Hydref 2021

 

Cymry ar Gynfas, S4C - Rhaglen deledu

Cyfle i weld y rhaglen - 14 Ebrill 2021

Daily Post - 10 Ebrill 2021

 

2019

Tir a môr - Oriel Brondanw, Llanfrothen - Arddangosfga unigol

Gwahoddiad i'r agoriad

 

Eisteddfod Llanrwst – casglu arian

Herald Cymraeg / Daily Post - 13 Mawrth 2019

 

2018

Cynhadledd CYDAG

Sut i gyflwyno celf Gymreig yn y dosbarth

 

Côr Eifionydd - Tua Bethlem dref

Delwedd y clawr

 

Steil

Golwg - 17 Mai 2018

 

2017

Oriel Tegfryn, Porthaethwy - Arddangosfa unigol

Gwahoddiad i'r agoriad

 

2016

Cynefin - Oriel Ynys Môn, Llangefni - Arddangosfa unigol

Heno - S4C - 4 Awst 2016

Barn - Gorffennaf / Awst 2016

Yr Herald Cymraeg - 27 Gorffennaf 2016

Daily Post - 8 Gorffennaf 2016

Golwg - 30 Mehefin 2016

Gwahoddiad i'r agoriad

 

2014

Oriel Tegfryn, Porthaethwy - Arddangosfa unigol

Golwg - 20 Chwefror 2014

Caernarfon & Denbigh Herald - 6 Chwefror 2014

Cyflwyniad i'r arddangosfa gan Nia Wyn Thomas

Rhai o'r gweithiau celf a chyflwyniad Nia Wyn Thomas ar ffurf 'Storehouse'

 

2012

Dafydd Iwan yn dathlu 50 mlynedd o ganu

Comisiwn ar gyfer anrheg i ddathlu

 

Goreuon Côr Godre’r Aran - 1983-2003

Delwedd y clawr

 

Oriel Martin Tinney, Caerdydd - Arddangosfa

Adolygiad - blog Lowri Haf Cooke - 9 Mawrth 2012

The Times - 6 Mawrth 2012

 

2011

Pethe ar daith… - Arddangosfa unigol, Bala

Rhai o'r gweithiau a'u cyflwyniadau

Eilir Rowlands - ei araith wrth agor yr arddangosfa

Golwg - 14 Gorffennaf 2011

 

Gwobr Artist Sefydliad Celf Josef Herman

Adroddiad byr am y project ac am gynnyrch y gweithdai plant

 

2010

Ein Dinas - Murlun o amgylch safle adeiladu canolfan Pontio, Bangor

Ein Dinas - y murlun yn gyflawn - Chwefror 2011

BangorTV - 8 Rhagfyr 2010

Daily Post - 18 Hydref 2010

Datganiad i'r wasg - 15 Hydref 2010

 

Tir

Arddangosfa gyntaf project Tir yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Preswyliad 5 wythnos ar ynys Gogledd Uist - datganiad i'r wasg

 

2009

Hermeto+ - CD Huw Warren

Delwedd ar y clawr

The Guardian - 16 Hydref 2009

BBC Music - 4 Tachwedd 2009

 

Biennale Harlech

Digwyddiadau celf yn Harlech a chysylltiadau Ewropeaidd

 

Sonedau Pnawn Sul - llyfr o gerddi Iwan Llwyd

Delweddau ar y clawr a thu mewn i'r llyfr

Barn - Medi 2009

 

Celf Eden

Preswyliad wythnos ym Mhlas Tan-y-Bwlch hefo arlunwyr tramor

 

Bysedd Lliw

Project celf a cherdd hefo Huw Warren

 

Project Chwarae a Iaith - murlun babanod Blaenau Ffestiniog

Cambrian News - 22 Ionawr 2009

Wedi 7 - Rhaglen Deledu - Mawrth 2009

 

2008

Carolau Seiriol - CD Côr Seiriol a Seindorf Biwmares

Comisiwn delwedd y clawr

 

Cymru: Ei phobl, ei llefydd a'i chwedlau - Arddangosfa Grwp
Academi Frenhinol Gymreig Hydref/Tachwedd 2008

Adolygiad gan Steffan Jones-Hughes

 

Cynefin - Arddangosfa unigol - Oriel Tegfryn Mai/Mehefin 2008

Datganiad a chyflwyniad

Y Cymro - 9 Mai 2008

Yr Herald Cymraeg - 14 Mai 2008

Golwg - 15 Mai 2008

 

2005

Arddangosfa Exodus - Grwp

Datganiad a chyflwyniad i'r gweithiau Cerdd Dant

 

Taliesin - Cylchgrawn Llenyddol yr Academi Gymreig

Delwedd ar y clawr & ymateb barddonol

 

Cwestiynnau ac atebion

Holiadur ar gyfer project celf yn yr ysgol

 

Dewch at eich Gilydd - CD elusennol S4C

Delwedd ar y clawr

 

Arddangosfa Girls World

The Western Mail - 28 Ionawr 2005

 

2004

Un Nos Ola Leuad - CD o nofel Caradog Prichard

Delwedd ar y clawr

 

2002

Shelter Cymru - Comisiwn ac arwerthiant

Darn newyddion o gylchgrawn Golwg

 

2001

Project artist preswyl Plas Newydd, Llangollen

Adroddiad y trefnwyr

 

2000

Arddangosfa Merched Ffermwyr - Grwp

Datganiad a chyflwyniad i'r arddangosfa

 

Arddangosfa Hel Wyau

Datganiad a chyflwyniad i'r arddangosfa

 

1998

Nodau clust ac arddangosfa Perthyn

Datganiad a chyflwyniad i'r arddangosfa

Golwg - Perthyn i bobol, perthyn i dir

The Sun - 19 Ionawr 1998

The Guardian - 11 Chwefror 1998

 

1995

Cyfres paentiadau a pherfformiadau Sioe John Cale

Golwg - John Cale a Fi

 

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon