Gwybodaeth . . .

Dawnsio'r Polca
30 Ionawr 2022 – 20 Mawrth 2022
Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Gwynedd

Arddangosfa unigol o waith newydd – paentiadau olew, darluniau pastel a siarcol, gweithiau aml-gyfrwng tecstil a phwyth

 

40+1 Sylfaen Celf Bangor
22 Ionawr 2022 - 2 Ebrill 2022
Storiel, Bangor, Gwynedd

Arddangosfa i ddathlu pen-blwydd y cwrs Sylfaen Celf gyda gwaith dros 40 o gyn-fyfyrwyr

 

Martin Tinney Gallery, Cardiff

Gweithiau yn sioeau Artistiaid yr Oriel

 

 

a geiriau charedig.

Yr artist abstract gorau yng Nghymru.
Syr Kyffin Williams - EBRILL 2003


Gwelir fod llawer iawn o’r paentio sydd i’w weld yng Ngymru yn dilyn yr un hen fformiwla - cymylau trymion, wynebau creigiog a garw, ambell fwthyn a ffermwr a’i gi. Mae fel awyr iach gweld artist sy’n creu ei hiaith bersonol ei hun. Dangosa’i llwyddiant wrth gyfuno’i gwaith pwytho gyda’r wynebau paentiedig fod Catrin yn talu gwrogaeth i draddodiad gwaith merched tra ar yr un pryd yn torri’n rhydd o’i hualau. Dathliad mewn ffrwydriad o liw ac egni brwdfrydig yw’r gweithiau hyn - maent yn adlewyrchu hunaniaeth a phersonoliaeth Catrin ei hun.
Mary Lloyd Jones - Mai 2007


I’w weithio mae’r tir iddi hi - i’n cartrefu, i’n bywiogi, i gynnig ffordd o fyw, i’w rhannu gan y gymdeithas. Mae delwedd rhamantus y tirlun - y ddelwedd honno sydd wedi ei chofleidio gan genhedlaethau o baentwyr - yn rhywbeth sydd tu hwnt i’w deall.
Tamara Krikorian - 1999

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon